Bán đảo thanh đa

0.00$

Photo Details:

  • 5464 x 3070 px RGB
  • Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa là một bán đảo nằm bên sông Sài Gòn thuộc các phường 27 và 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Exif Data

EXIF data not found

Ngọc Tiến

View Portfolio

Contact with this Author

[fes_vendor_contact_form id="1"]

Share Your Valuable Opinions